16/09/2015

Սիսիանի ավագ դպրոցի ներքին գնահատումը:

Հեղինակ՝ ՀՀ ԿԳՆ Սիսիանի ավագ դպրոց
Տեղադրող՝ Sirun Snetsunts

Ներքին գնահատում - 2015 > Սյունիքի մարզ


ՀՀ ԿԳՆ ՊՈԱԿ-ի 2014-2015 ուստարվա ներքին գնահատումը: