19/09/2015

Գետարգելի հիմնական դպրոցի Ներքին գնահատման հաշվետվություն

Տեղադրող՝ Getargel

Ներքին գնահատում - 2015 > Կոտայքի մարզ


«Գետարգելի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿՆերքին գնահատման հաշվետվություն 2012-2013 ուս.տարի 2013-2014 ուս.տարի 2014-2015 ուս.տարի