26/03/2015

ՔԻՄԻԱ: Հանրապետական փուլ: Երկրորդ օր: Փորձարարական փուլ /առաջադրանքներ/

Տեղադրող՝ Դավիթ Մինասյան

Օլիմպիադաներ


2014-2015 ուստարվա ՀՀ դպրոցականների <Քիմիա> առարկայի օլիմպիադայի /հանրապետական փուլի/ առաջադրանքները:

Երկրորդ օր: Փորձարարական…

25/03/2015

ՔԻՄԻԱ: Հանրապետական փուլ /մասնակիցների արդյունքները/

Տեղադրող՝ Դավիթ Մինասյան

Օլիմպիադաներ


2014-2015 ուստարվա ՀՀ դպրոցականների <Քիմիա> առարկայի օլիմպիադայի /հանրապետական փուլի/ արդյունքները:

Վերջնական արդյունքներ:

25/03/2015

ՔԻՄԻԱ: Հանրապետական փուլ: Առաջին օր: Տեսական փուլ /առաջադրանքներ և պատասխաններ/

Տեղադրող՝ Դավիթ Մինասյան

Օլիմպիադաներ


2014-2015 ուստարվա ՀՀ դպրոցականների <Քիմիա> առարկայի օլիմպիադայի /հանրապետական փուլի/ առաջադրանքները և պատասխանները:

Առաջին…

24/03/2015

ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: Հանրապետական փուլ: Երկրորդ օր: Տեսական փուլ /առաջադրանքներ և պատասխաններ/

Տեղադրող՝ Դավիթ Մինասյան

Օլիմպիադաներ


2014-2015 ուստարվա ՀՀ դպրոցականների <Կենսաբանություն> առարկայի օլիմպիադայի /հանրապետական փուլի/ առաջադրանքները և պատասխանները:

Երկրորդ…

24/03/2015

ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: Հանրապետական փուլ: Առաջին օր: Փորձարարական փուլ /առաջադրանքներ/

Տեղադրող՝ Դավիթ Մինասյան

Օլիմպիադաներ


2014-2015 ուստարվա ՀՀ դպրոցականների <Կենսաբանություն> առարկայի օլիմպիադայի /հանրապետական փուլի/ առաջադրանքները:

Առաջին օր: Փորձարարական…