09/04/2015

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ: Հանրապետական փուլ /մասնակիցների արդյունքները/

Տեղադրող՝ Դավիթ Մինասյան

Օլիմպիադաներ


2014-2015 ուստարվա ՀՀ դպրոցականների <Պատմություն> առարկայի օլիմպիադայի /հանրապետական փուլի/ արդյունքները:

Վերջնական արդյունքները:

08/04/2015

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ: Հանրապետական փուլ /առաջադրանքներ և պատասխաններ/:

Տեղադրող՝ Դավիթ Մինասյան

Օլիմպիադաներ


2014-2015 ուստարվա ՀՀ դպրոցականների <Պատմություն> առարկայի օլիմպիադայի /հանրապետական փուլի/ առաջադրանքները և պատասխանները:

05/04/2015

ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ: Հանրապետական փուլ /մասնակիցների արդյունքները/

Տեղադրող՝ Դավիթ Մինասյան

Օլիմպիադաներ


2014-2015 ուստարվա ՀՀ դպրոցականների <Գերմաներեն> առարկայի օլիմպիադայի /հանրապետական փուլի/ արդյունքները:

Վերջնական արդյունքները /շտկված տարբերակը/:

04/04/2015

ԱՆԳԼԵՐԵՆ: Հանրապետական փուլ /մասնակիցների արդյունքները/

Տեղադրող՝ Դավիթ Մինասյան

Օլիմպիադաներ


2014-2015 ուստարվա ՀՀ դպրոցականների <Անգլերեն> առարկայի օլիմպիադայի /հանրապետական փուլի/ արդյունքները:

Վերջնական արդյունքները:

04/04/2015

ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ: Հանրապետական փուլ /մասնակիցների արդյունքները/

Տեղադրող՝ Դավիթ Մինասյան

Օլիմպիադաներ


2014-2015 ուստարվա ՀՀ դպրոցականների <Ֆրանսերեն> առարկայի օլիմպիադայի /հանրապետական փուլի/ արդյունքները:

Վերջնական արդյունքները: