15/10/2012

Universe

Տեղադրող՝ ԿՏԱԿ

Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն, Դպրոցի թղթապանակ


Ցուցադրական նյութ անգլերենով: Ուսուցչուհի՝ Գայանե Էլարյան, Երևանի հ.177 հիմնական դպրոց

17/09/2013

Համակարգչային ծրագրեր

Տեղադրող՝ Գոհար Բոդոյան

Ուսումնական նյութեր > eTwinning Plus նյութեր, Դպրոցի թղթապանակ

Համակարգչային տրամաբանական խաղեր, գլուխկոտրուկներ:

19/09/2013

Ինքնուրույն աշխատանք հանրահաշիվ առարկայից

Տեղադրող՝ Գոհար Բոդոյան

Մեթոդական նյութեր > Այլ նյութեր, Դպրոցի թղթապանակ


Օգնություն ուսուցչին: Ինքնուրույն աշխատանքը նախատեսված է Բ մակարդակի համար: