01/05/2020

Совершенный и несовершенный виды глагола

Հեղինակ՝ Արմինե Գասպարյան
Տեղադրող՝ Արմինե Գասպարյան

Մեթոդական նյութեր > Գործընկեր դպրոցներ, Գրավոր աշխատանքներ, թեստեր, առաջադրանքներ, հարցաշարեր, Ուսումնական նյութեր > Ռուսաց լեզու, Հեռավար ուսուցում, Դպրոցի թղթապանակ > Երևանի Կ.Դեմիրճյանի անվան հ.139 ավագ դպրոց > Օտար լեզուներ


формировать представление о совершенном и несовершенном виде глаголов; уметь распознавать глаголы совершенного и несовершенного…

06/05/2020

Личные местоимения

Հեղինակ՝ Գայանե Մաթևոսյան
Տեղադրող՝ Գայանե Մաթևոսյան

Մեթոդական նյութեր, Ուսումնական նյութեր > Ռուսաց լեզու


сформировать умение учащихся правильно употреблять и писать личные местоимения