30/04/2018

Musée du Louvre

Հեղինակ՝ Արմինե Ալեքսանյան, Հրազդանի հ.7 միջնակարգ դպրոց
Տեղադրող՝ Արմինե Ալեքսանյան

Մեթոդական նյութեր, Ուսումնական նյութեր > Ֆրանսերեն

29/04/2018

Phrases célèbres de l'histoire de France 

Հեղինակ՝ Արմինե Ալեքսանյան, Հրազդանի հ.7 միջնակարգ դպրոց
Տեղադրող՝ Արմինե Ալեքսանյան

Մեթոդական նյութեր, Ուսումնական նյութեր > Ֆրանսերեն

28/04/2018

Les saisons de l'annee.

Հեղինակ՝ Լաուրա Դեղոյան
Տեղադրող՝ Լաուրա Դեղոյան

Մեթոդական նյութեր, Ուսումնական նյութեր > Ֆրանսերեն


Les saisons de l'annee. ՊՈԱԿ

01/04/2018

Les Jeux Olympiques

Հեղինակ՝ Մ. Հարությունյան Հրազդանի հ.8 հիմն. դպրոցի ֆրանս. ուսուցչուհի
Տեղադրող՝ Մարգարիտա Հարությունյան

Մեթոդական նյութեր, Ուսումնական նյութեր > Ֆրանսերեն


Les Jeux OLympiques, les champions des Jeux Olympiques de la France et de l'Arménie,…

15/03/2018

CHÂTEAUX DE LA LOIRE-ֆրանսերեն 9,10,11,12 դաս.

Հեղինակ՝ Լաուրա Դեղոյան
Տեղադրող՝ Լաուրա Դեղոյան

Ուսումնական նյութեր > Ֆրանսերեն


Գեղադիրի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ