15/10/2012

Friends' conversation

Հեղինակ՝ Գայանե Էլարյան
Տեղադրող՝ ԿՏԱԿ

Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն, Դպրոցի թղթապանակ > Երևանի Գ.Ստարովոյտովայի անվ. հ.177 հիմն. դպրոց > Առարկայական մեթոդմիավորումներ > Օտար լեզուներ


Ցուցադրական նյութ անգլերենով, Երևանի հ.177 հիմնական դպրոց

02/11/2012

From language teachers to language educators

Հեղինակ՝ ԿԱԻ
Տեղադրող՝ Զ.Մարգարյան

Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն


Ցուցադրական նյութ. One sample of the English lesson

03/05/2013

Garni

Հեղինակ՝ Արևիկ Քոչարյան
Տեղադրող՝ lilya

Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն


Ցուցադրական նյութ. GarniՎանաձորի թ.28 հիմն. դպրոցի 7-րդ դասարանի աշակերտուհի