21/04/2020

Եռալեզու դպրոցական դարձվածաբանական բառարան

Հեղինակ՝ Հասմիկ Հեբոյան
Տեղադրող՝ Հասմիկ Հեբոյան

Մեթոդական նյութեր, Ուսումնական նյութեր > Հայոց լեզու, Գրականություն, Ռուսաց լեզու, Անգլերեն, Դպրոցի թղթապանակ


Օժանդակ ձեռնարկ դարձվածքները օտար լեզուներով սովորելու և հասկանալու համար:

08/05/2020

English language day

Հեղինակ՝ Արմինե Միրզոյան
Տեղադրող՝ Արմինե Միրզոյան

Մեթոդական նյութեր, Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն, Դպրոցի թղթապանակ

April 23 is English Language Day. It was first celebrated in 2010. English Language Day…

11/05/2020

The world is mine and its problem is mine

Հեղինակ՝ Գևորգյան Նելլի
Տեղադրող՝ Նելլի Գևորգյան

Մեթոդական նյութեր, Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն, Հեռավար ուսուցում, Դպրոցի թղթապանակ


This lesson aims at providing necessary information about the COVID-19. The world is coming…

01/10/2021

Սևանի ավագ դպրոց

Հեղինակ՝ Ռուզաննա Դալլաքյան
Տեղադրող՝ Լաուրա Սոլոմոնյան

Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն


Ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացների ատեստավորման հետազոտական աշխատանքներ