19/02/2018

Welcome to sunny Armenia

Հեղինակ՝ Թամարա Զաքարյան, Աբովյանի թիվ 7 հիմն. դպրոց
Տեղադրող՝ Թամարա Զաքարյան

Մեթոդական նյութեր > Դասի պլաններ, Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն


Դասի ցուցադրում և պլան

06/02/2018

Life Skills-Based Education

Հեղինակ՝ Karina Aleksanyan
Տեղադրող՝ Karina Aleksanyan

Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն, eTwinning Plus նյութեր, Դպրոցի թղթապանակ > Երևանի Կ.Դեմիրճյանի անվան հ.139 ավագ դպրոց > Օտար լեզուներ

Life skills-based education (LSBE) is a form of education that focuses on cultivating personal life…

14/12/2017

Journées de la Francophonie

Հեղինակ՝ Lianna Baghdasaryan
Տեղադրող՝ Karina Aleksanyan

Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն, Ֆրանսերեն, eTwinning Plus նյութեր, Դպրոցի թղթապանակ > Երևանի Կ.Դեմիրճյանի անվան հ.139 ավագ դպրոց > Օտար լեզուներ


Cette fois-ci nous avons continué à découvrir et connaître la culture française . Le cours…