14/12/2017

Journées de la Francophonie

Հեղինակ՝ Lianna Baghdasaryan
Տեղադրող՝ Karina Aleksanyan

Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն, Ֆրանսերեն, eTwinning Plus նյութեր, Դպրոցի թղթապանակ > Երևանի Կ.Դեմիրճյանի անվան հ.139 ավագ դպրոց > Օտար լեզուներ


Cette fois-ci nous avons continué à découvrir et connaître la culture française . Le cours…

11/12/2017

Վահան Տերյան

Հեղինակ՝ Hasmik Mayilyan
Տեղադրող՝ Hasmik Mayilyan

Մեթոդական նյութեր > Միջոցառումների պլաններ, ծրագրեր, Այլ նյութեր, Ուսումնական նյութեր > Գրականություն, Ռուսաց լեզու, Անգլերեն


Համագործակցային դաս-միջոցառում անգլերեն և ռուսաց լեզուներով ` Ոսկետափի ավագ դպրոցի 11-րդ բնագիտական դասարանի աշակերտների…