28/02/2018

Animal World

Հեղինակ՝ Դիանա Աղասարյան - «Գետարգելի հիմնական դպրոց»
Տեղադրող՝ Aghasaryan Diana

Մեթոդական նյութեր > Դասի պլաններ, Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն

'' How fair we are to animals '' group work.

28/02/2018

Languages open the doors to the World

Հեղինակ՝ K Aleksanyan. L Baghdasaryan
Տեղադրող՝ Karina Aleksanyan

Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն, Ֆրանսերեն, eTwinning Plus նյութեր, Դպրոցի թղթապանակ > Երևանի Կ.Դեմիրճյանի անվան հ.139 ավագ դպրոց > Օտար լեզուներ


Learning different things is a good way to understand the world. Speaking different languages…

19/02/2018

Welcome to sunny Armenia

Հեղինակ՝ Թամարա Զաքարյան, Աբովյանի թիվ 7 հիմն. դպրոց
Տեղադրող՝ Թամարա Զաքարյան

Մեթոդական նյութեր > Դասի պլաններ, Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն


Դասի ցուցադրում և պլան

06/02/2018

Life Skills-Based Education

Հեղինակ՝ Karina Aleksanyan
Տեղադրող՝ Karina Aleksanyan

Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն, eTwinning Plus նյութեր, Դպրոցի թղթապանակ > Երևանի Կ.Դեմիրճյանի անվան հ.139 ավագ դպրոց > Օտար լեզուներ

Life skills-based education (LSBE) is a form of education that focuses on cultivating personal life…