21/05/2017

The United States of America

Հեղինակ՝ Սոնա Սերոբյան
Տեղադրող՝ sonema

Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն

08/04/2019

Ինտեգրված դաս․ Անգլերեն-ինֆորմատիկա

Հեղինակ՝ Սվետլանա Կասյան
Տեղադրող՝ Svetlana Kasyan

Մեթոդական նյութեր > Դասի պլաններ, Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն, Ինֆորմատիկա և ՏՀՏ


Միջառարկայական կապի միջոցով սաները ստեղծել էին «Համացանց և կապի զանազան միջոցներ» թեմայի վերաբերյալ կարճամետրաժ…

15/10/2012

Why learn English?

Հեղինակ՝ Տաթև Դերզյան
Տեղադրող՝ ԿՏԱԿ

Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն


Ցուցադրական նյութ անգլերենով

08/05/2017

The Most Popular Sports in America

Հեղինակ՝ Փառանձեմ Միշայի Դանիելյան
Տեղադրող՝ parandzem

Ուսումնական նյութեր > Անգլերեն