24/03/2016

Թեստ - 015, Հայոց լեզու, 9-րդ դաս.

Հեղինակ՝ IceNar
Տեղադրող՝ Նինա Այվազյան

Ուսումնական նյութեր > Հայոց լեզու


Գործնական աշխատանք, հայոց լեզու (9-րդ դաս.) 1-ին և 2-րդ տարբերակ: «Եթե պաշարը օգտակար եղավ…

24/03/2016

Թեստ - 016, Հայոց լեզու, 10-րդ դաս.

Հեղինակ՝ IceNar
Տեղադրող՝ Նինա Այվազյան

Ուսումնական նյութեր > Հայոց լեզու


Կիսամյակային գրավոր աշխատանք, հայոց լեզու (10-րդ դաս.) 1-ին և 2-րդ տարբերակ: «Եթե պաշարը օգտակար…

24/03/2016

Թեստ - 017, Հայոց լեզու, 12-րդ դաս.

Հեղինակ՝ IceNar
Տեղադրող՝ Նինա Այվազյան

Ուսումնական նյութեր > Հայոց լեզու


Թեմատիկ թեստային աշխատանք, հայոց լեզու (12-րդ դաս.) 1-ին և 2-րդ տարբերակ: «Եթե պաշարը օգտակար…

24/03/2016

Թեստ - 018, Հայոց լեզու, հնչյունաբան. 12-րդ դաս.

Հեղինակ՝ IceNar
Տեղադրող՝ Նինա Այվազյան

Ուսումնական նյութեր > Հայոց լեզու

Թեմատիկ աշխատանք, հայոց լեզու, հնչյունաբանություն (12-րդ դաս.) 1-ին և 2-րդ տարբերակ: «Եթե պաշարը օգտակար եղավ…