26/01/2021

Ինֆորմատիկա 9

Հեղինակ՝ Արթին Գրիգորյան, Գեղարքունիքի մարզ Վ. Գետաշենի միջնակարգ դպրոց
Տեղադրող՝ Artin

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2020-2021 > Գեղարքունիքի մարզ, Մեթոդական նյութեր > Թեմատիկ պլանավորումներ, առարկայական ծրագրեր, Ուսումնական նյութեր > Ինֆորմատիկա և ՏՀՏ

Ինֆորմատիկա IX
2020 -2021 ուս. տարի
I , II կիսամյակ
(շաբաթական 1 ժամ)

22/01/2021

Ինֆորմատիկա VI

Հեղինակ՝ Արթին Գրիգորյան, Գեղարքունիքի մարզ Վ. Գետաշենի միջնակարգ դպրոց
Տեղադրող՝ Artin

Մեթոդական նյութեր > Թեմատիկ պլանավորումներ, առարկայական ծրագրեր, Ուսումնական նյութեր > Ինֆորմատիկա և ՏՀՏ

Ինֆորմատիկա VI_ I, II կիսամյակ
2020 -2021 ուս. տարի
(շաբաթական 1 ժամ)

22/01/2021

Ինֆորմատիկա VII

Հեղինակ՝ Արթին Գրիգորյան, Գեղարքունիքի մարզ Վ. Գետաշենի միջնակարգ դպրոց
Տեղադրող՝ Artin

Տարեկան աշխատանքային պլաններ 2020-2021 > Գեղարքունիքի մարզ, Մեթոդական նյութեր > Թեմատիկ պլանավորումներ, առարկայական ծրագրեր, Ուսումնական նյութեր > Ինֆորմատիկա և ՏՀՏ

Ինֆորմատիկայի VII_ I, II կիսամյակ
2020 -2021 ուս. տարի
(շաբաթական 1 ժամ)

11/09/2020

6-9-րդ դասարանի ինֆորմատիկայի թեմատիկ պլան

Հեղինակ՝ Անահիտ Բաղդասարյան
Տեղադրող՝ Անահիտ Բաղդասարյան

Ուսումնական նյութեր > Ինֆորմատիկա և ՏՀՏ


Առաջին կիսամյակի 13 շաբաթվա համար