Հայկական կրթական միջավայր

Պաշարների շտեմարան

Հանրահաշիվ և մաթ․ անալիզի տարրեր: 10-րդ դասարան: Դասի թեմա՝ Դիսկրետ պատահական մեծություններ

Հանրահաշիվ և մաթ․ անալիզի տարրեր: 10-րդ դասարան: Դասի թեմա՝ Դիսկրետ պատահական մեծություններ
5

Ներկայացված են դասերի պլաններ տարբեր առարկաներից: Պլանները կազմված են նոր չափորոշիչներին համապատասխան: Մշակված են և համառոտ, և ծավալուն պլաններ՝ ուսուցիչներին ուղղորդելով, թե ինչպես կարող են կարողունակությունների, խաչվող հասկացությունների, միջառարկայական կապերի և ՀՊՉ-ի ներառման և ձևավորման ուղղությամբ աշխատանքներ իրականացնել: Ուսուցիչներին ոչինչ չի պարտադրվում, պարզապես շեշտադրված են նպատակը, վերջնարդյունքները և խնդիրները, որոնց տրամաբանված հաջորդականության պահպանմամբ կապահովվի ուսուցիչների արդյունավետ գործունեությունը:

Դասի պլանը կազմող ուսուցիչ՝ Լիլիթ Գրիգորյան

Տեղադրողի այլ պաշարներ

Բոլորը

ՑԱՆԿԱՆՈՒ՞Մ ԵՔ ՏԵՂԱԴՐԵԼ ՊԱՇԱՐ

ՄԻԱՑԵՔ «ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՇՏԵՄԱՐԱՆ»-ԻՆ ԵՎ ՏԵՂԱԴՐԵՔ ՁԵՐ ՍՏԵՂԾԱԾ ՊԱՇԱՐԸ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԳՆԱՀԱՏԵՔ ԵՎ ՄԵԿՆԱԲԱՆԵՔ ԱՅԼ ՕԳՏԱՏԵՐԵՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ