vanadzor19 | vanadzor19

01/06/2017

Պետրոս Դուրյան

Հեղինակ՝ Ն.Հարությունյան, Ա.Թորոսյան
Տեղադրող՝ vanadzor19

Ուսումնական նյութեր > Գրականություն


Պրեզենտացիա, որը կիրառելի է թեմայի ամփոփման ժամանակ:

28/04/2017

Աշխատանք աղյուսակի դաշտերի և գրառումների հետ MSAccess ծրագրում

Հեղինակ՝ Անուշ Թորոսյան
Տեղադրող՝ vanadzor19

Ուսումնական նյութեր > Ինֆորմատիկա և ՏՀՏ

Պրեզենատցիա` նախատեսված 8-րդ դասարանի համար MsAccess ծրագիրն ուսուցանելիս:

12/04/2017

Մաշկ

Հեղինակ՝ Մ.Հանիսյան
Տեղադրող՝ vanadzor19

Ուսումնական նյութեր > Կենսաբանություն


Տեսադասը ուղեկցվում է նկարներով, որոնք համապատասխանում են դասգրքի նյութին: